Giỏ hàng

Hoa Lan Hồ Điệp SK33

6,840,000đ

Số lượng : 28 câyMàu hoa : TrắngChậu : Sứ CaoMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(31)

Hoa Lan Hồ Điệp SK32

2,300,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Trắng, VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(49)

Hoa Lan Hồ Điệp SK029

5,300,000đ

Số lượng : 20 câyMàu hoa : Trắng, Tím, VàngChậu : Thuyền Thuận Buồm Xuôi gióMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(47)

Hoa Lan Hồ Điệp SK027

2,760,000đ

Số lượng : 12 câyMàu hoa : TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(33)

Hoa Lan Hồ Điệp SK019

2,070,000đ

Số lượng : 9 câyMàu hoa : VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(30)

Hoa Lan Hồ Điệp SK014

2,300,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(29)

Hoa Lan Hồ Điệp Bon Sai

3,200,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Cà Rốt + Vàng SọcChậu : Bon SaiMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(45)

Hoa Lan Hồ Điệp SK003

3,950,000đ

Số lượng : 15 câyMàu hoa : Trắng + TímChậu : Thuyền Gỗ Sang TrọngMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(46)

Hoa Lan Hồ Điệp SN067

2,000,000đ

Số lượng : 8 câyMàu hoa : Trắng + HồngChậu : Sứ CaoMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(22)

Hoa Lan Hồ Điệp KT058

2,300,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Trắng + TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(23)

Hoa Lan Hồ Điệp SN065

2,760,000đ

Số lượng : 12 câyMàu hoa : VàngChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(29)

Hoa Lan Hồ Điệp SN059

2,100,000đ

Số lượng : 8 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(39)

Hoa Lan Hồ Điệp SN057

4,600,000đ

Số lượng : 20 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(38)

Hoa Lan Hồ Điệp SN054

2,100,000đ

Số lượng : 8 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : Sứ Cao CấpNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(46)

Hoa Lan Hồ Điệp SN051

2,500,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(32)

Hoa Lan Hồ Điệp SN038

2,600,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : VàngChậu : Sứ Cao CấpNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(30)