Giỏ hàng

Hoa Lan Hồ Điệp KT058

2,300,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Trắng + TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(23)

Hoa Lan Vàng KT001

4,600,000đ

Số Lượng : 20 câyMàu hoa : vàngKiểu cắm : xoay trònChậu : sứ trắngNguồn gốc hoa lan nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(27)

Hoa Lan Vàng 5 Cây

1,150,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : vàngChậu : sứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(28)

Hoa Lan Hồng KT002

4,600,000đ

Số lượng : 20 cây xoay trònMàu hoa : hồngChậu : sứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(24)

Hoa Lan Hồ Điệp KT041

1,250,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : TrắngChậu : Giỏ MayNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(40)

Hoa Lan Hồ Điệp KT040

1,610,000đ

Số lượng : 7 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(28)

Hoa Lan Hồ Điệp KT039

1,610,000đ

Số lượng : 7 câyMàu hoa : Cam cà RốtChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(41)

Hoa Lan Hồ Điệp KT038

1,150,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(25)

Hoa Lan Hồ Điệp KT037

1,150,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : TímChậu : Đất NungNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(33)

Hoa Lan Hồ Điệp KT036

1,150,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : Cam Cà RốtChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(34)

Hoa Lan Hồ Điệp KT035

1,610,000đ

Số lượng : 7 câyMàu hoa : TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(41)

Hoa Lan Hồ Điệp KT034

500,000đ

Số lượng : 2 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(48)

Hoa Lan Hồ Điệp KT033

1,610,000đ

Số lượng : 7 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(26)

Hoa Lan Hồ Điệp KT032

3,260,000đ

Số lượng : 12 câyMàu hoa : VàngChậu : Thuyền GỗNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(46)

Hoa Lan Hồ Điệp KT031

3,680,000đ

Số lượng : 16 câyMàu hoa : Tím, Vàng, HồngChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(38)

Hoa Lan Hồ Điệp KT030

2,300,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Cam Cà Rốt, Vàng, Mini Bò SữaChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(22)