Giỏ hàng

Hoa Lan Mini Mãn Thiên Hồng

300,000đ

Số lượng : 1 cây 2 nhánhMàu hoa : tímChậu : sứ cao cấpNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(51)

Hoa Lan Mini 027

300,000đ

Số lượng : 1 câyMàu hoa : Bò SữaChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(28)

Hoa Lan Mini 026

1,400,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : Bò SữaChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(37)

Hoa Lan Mini 025

1,480,000đ

Số lượng : 6 câyMàu hoa : Bò SữaChậu : Giỏ MayNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(32)

Hoa Lan Mini 024

690,000đ

Số lượng : 3 câyMàu hoa : Bò SữaChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(50)

Hoa Lan Mini 023

1,250,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : Tím MiniChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(25)

Hoa Lan Mini 022

1,380,000đ

Số lượng : 6 câyMàu hoa : Tím MiniChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(26)

Hoa Lan Mini 021

250,000đ

Số lượng : 1 câyMàu hoa : TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phố từ 2 cành trở lênTrưng được 1 tháng trở lên

(50)

Hoa Lan Mini 020

690,000đ

Số lượng : 3 câyMàu hoa : TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(21)

Hoa Lan Mini 019

500,000đ

Số lượng : 2 câyMàu hoa : TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(33)

Hoa Lan Mini 018

2,760,000đ

Số lượng : 12 câyMàu hoa : vàngChậu : sứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(33)

Hoa Lan Mini 017

1,150,000đ

Số lượng : 5 cây 5 nhánhMàu hoa : tím đỏChậu : sứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(45)

Hoa Lan Mini 016

300,000đ

Số lượng : 1 cây 2 nhánhMàu hoa : tím hồngChậu : sứ cao cấpNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(51)

Hoa Lan Mini 015

300,000đ

Số lượng : 1 câyMàu hoa : vàng tímChậu : sứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(27)

Hoa Lan Mini 014

500,000đ

Số lượng : 2 câyMàu hoa : tím đỏChậu : sứ cao cấpNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(23)

Hoa Lan Mini 013

840,000đ

Số lượng : 3 cây 5 nhánh + cây xanhMàu hoa : tím đỏ, camChậu : sứ cao cấpNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng

(40)